Radio-amaterske i CB radio-stanice i oprema

motorola

pmrPMR 446 je standard koji je usvojen u Evropskoj uniji za radio-komunikaciju ručnim mobilnim radio-uređajima na kratkim rastojanjima namenjenu za slobodnu (ličnu i poslovnu) upotrebu bez potrebe za nekim posebnim dozvolama . Predviđen je za primenu u poslovnim i stambenim objektima, na otvorenom prostoru, na gradilištima, u rekreaciji i slično. Najčešće se ovi uređaji koriste kao ručne radio-stanice.
PMR446 nije oznaka konkretnog uređaja već standarda po kome uređaji rade, a svi veći proizvođači radio-uređaja u svojoj ponudi imaju i radio-stanice koje rade po ovom standardu.

Svi PMR uređaji su međusobno usaglašeni, tako da nije bitno ko je proizvođač uređaja, svi oni mogu da se koriste za međusobnu komunikaciju.

Po standradu PMR uređaji rade na frekventnom opsegu 446 MHz , koji obuhvata frekvencije od 446.000 do 446.100 MHz. Koristi 8 kanala sa centralnim frekvencija koje su na rastojanju od 12.5 kHz i to su:

Kanal 1 – 446.00625 MHz
Kanal 2 – 446.01875 MHz
Kanal 3 – 446.03125 MHz
Kanal 4 – 446.04375 MHz
Kanal 5 – 446.05625 MHz
Kanal 6 – 446.06875 MHz
Kanal 7 – 446.08125 MHz
Kanal 8 – 446.09375 MHz

Maksimalna dozvoljena snaga predajnika je 0.5 W i nije dozvoljeno korišćenje spoljnih antena, već samo onih koje su već ugrađene u uređaje. Maksimalan domet uređaja je 3 do 5 kilometara.

PMR  koristi FM modulaciju a dozvoljen je samo prenos glasa simpleks vrstom rada ,direktnom vezom dva ili više PMR uređaja.pmr2

Treba imati u vidu da je PMR predviđen za javnu upotrebu i da postoji velika mogućnost nenamernih smetnji.

Za smanjenje smetnji i mešanja kanala, preporučeno je,  koristiti CTCSS ili DCS za dodatnu podelu na podkanale. Radi se o podeli na podkanale  koje emisije će prijemnik da prima a koje ne. Prijemnici koji ne podržavaju CTCSS i DCS i dalje mogu da „čuju“ celokupno emitovanje.

Prenos informacija je otvoren, što znači da svi mogu sve da čuju, tako da korisnik ne sme računati na tajnost informacija koje prenosi ovim putem. I pored toga, dozvoljeno je koristiti tehnike za „šifrovanje“ glasa. U današnje vreme to je enkripcija glasa (voice encrypion) ili kodirana digitalna veza (DPMR ,DMR,….)

 

Srbija je potpisnik evropskih sporazuma koji regulišu korišćenje radio-frekfencija i ovaj standard važi i u našoj zemlji.

PMR (1)

 

 

motorola-gp340

Motorola GP 340

– Ručna radio stanica izuzetno poznata u službama sigurnosti, gde je zbog svog kvaliteta, robustnosti i pouzdanosti već dugo godina osnovni radio komunikacioni uređaj. Pokrivanje opsega VHF i UHF sa mogućnostima softverski programiranih kanala, signalizacijom, različitom širinom kanala, simplex/semiduplex načinom rada čine je prilagodljivom za sve radiokomunikacione sisteme.

 

 

 

 

 

 


GM 360

Motorola GM 360

 

– Tehnički superiorna analogna mobilna profesionalna radio stanica sa osnovnim karakteristikama koje poseduje i radio stanica GM 340. Dodatne opcije koje podižu njen profesionalni nivo su: displej sa 14 karaktera, tasteri za pretraživanje menija, programski tasteri i LED diode za različita programska stanja.

 

 

 

 


GM 340

Motorola GM 340

 

– Najprodavanija Motorolina analogna mobilna radio stanica za profesionalne radio korisnike. Dodavanjem pribora za fiksni rad lako se pretvara u baznu radio stanicu uz dodatak postolja, stonog mikrofona i ispravljača. Pokriva radio opsege koji su najviše u upotrebi: VHF i UHF. Raspolaže širokim mogućnostima opcija kao što su: razne signalizacije, promenljivost izlazne snage, rad sa slobodnim rukama ili programiranje kanala različite širine. Sve ovo čini je superiornom u odnosu na konkurenciju.

 

 Prodajem orginalne radio-stanice firme

MOTOROLA GP i GM serije.
Isporuka brzom poštom na kućnu adresu.Takođe prodajem i dodatnu opremu:
baterije, mikrofone, futrole, antene.
..

 

 

 

 

Pozovite radi dogovora 061 2800270

 

yaesu Prodajem originalne radio-stanice ručne i mobilne
Isporuka brzom poštom na kućnu adresu.
Takođe prodajem i dodatnu opremu:
baterije, punjače, spoljne mikrofone, kejsove, bubice.
..
yaesu_oprema