Radio-amaterske i CB radio-stanice i oprema

radios-rentalsAnalogni radio sistemi , iako polako zastarevaju,su veoma zastupljeni u svetu. Motorola Solutions je dugogodišnji lider i inovator u ovoj oblasti. Od državnih službi, preko proizvodnih sistema do sektora usluga i logistike, svima je neophodna pouzdana komunikacija radi optimalnih izvršenja zadataka.

 

 

Motorola Solutions dvosmerni radio sistemi upravo ovo omogućavaju.

 

 


 

 

motorola-gp340GP 340 – Ručna radio stanica izuzetno poznata u službama sigurnosti, gde je zbog svog kvaliteta, robustnosti i pouzdanosti već dugo godina osnovni radio komunikacioni uređaj. Pokrivanje opsega VHF i UHF sa mogućnostima softverski programiranih kanala, signalizacijom, različitom širinom kanala, simplex/semiduplex načinom rada čine je prilagodljivom za sve radiokomunikacione sisteme.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

GM 360GM 360 – Tehnički superiorna analogna mobilna profesionalna radio stanica sa osnovnim karakteristikama koje poseduje i radio stanica GM 340. Dodatne opcije koje podižu njen profesionalni nivo su: displej sa 14 karaktera, tasteri za pretraživanje menija, programski tasteri i LED diode za različita programska stanja.

 

 

 

 

 


 

 

GM 340GM 340 – Najprodavanija Motorolina analogna mobilna radio stanica za profesionalne radio korisnike. Dodavanjem pribora za fiksni rad lako se pretvara u baznu radio stanicu uz dodatak postolja, stonog mikrofona i ispravljača. Pokriva radio opsege koji su najviše u upotrebi: VHF i UHF. Raspolaže širokim mogućnostima opcija kao što su: razne signalizacije, promenljivost izlazne snage, rad sa slobodnim rukama ili programiranje kanala različite širine. Sve ovo čini je superiornom u odnosu na konkurenciju.